Cursussen en Trainingen

Mindful in ACT-ie: Marja van Wetten

Vrijdag van 14.30 – 17.00 uur (6x).
Aanvang: in nader overleg
Kosten: € 240,-

ACT staat voor Acceptatie en Commitment Training. Dat wat je in het leven niet kunt controleren, leer je te accepteren en te omarmen. In de training onderzoek je heel nauwkeurig de inhoud van je denken en je houding naar jezelf. We exploreren ook de waarden waarnaar je wilt leven. Leven als een levenskunstenaar, waarbij passief lijden wordt ingeruild voor act-ief leiden. Met oefeningen in meditatie, aandacht en communicatie.

Info: marjavanwetten@gmail.com /06-40486732 

 

Karakterspelen: Marja van Wetten

Vrijdag van 14.30 – 17.00 uur (6x).
Aanvang in nader overleg
Kosten: € 240,-

Aan de hand van 5 karakterstructuren krijg je inzicht in je lichamelijke en geestelijke houding door middel van oefening en spel. Een speelse manier om patronen te doorbreken en nieuwe houdingen uit te proberen. Alternatieve oplossingen voor problemen worden zichtbaar en voelbaar gemaakt. Nieuwe ervaringen dienen zich daarmee aan.
We maken in deze training gebruik van dans, muziek, rollenspel en bio-energetica.

Info: marjavanwetten@gmail.com /06-40486732 

 

 

Cursus over kunst en filosofie: Michael van Hoogenhuyze

Thema: De relatie tussen Techniek, Wetenschap en Kunst

Donderdagmiddag van 15.30 – 17.30 (6 lezingen)
Kosten per reeks € 90,- ; Losse les: € 15.-  De lessen zijn ook afzonderlijk te volgen.

De thema’s per middag:

 •  Mythologie en techniek 
  De mens en de goden als scheppers en als vernietigers.
 •  De wereld als een machine 
  Verhalen over het einde der tijden en het aanschouwen van de kosmos.
 • De magie en de ideologie van beelden 
  Beeldenverering en Beeldenstorm
 • De opstand van de dingen 
  Installatie, assemblage, collage, montage, slapstick als kunstvorm
 • Wetenschap en verbeelding 
  Standaardmodellen om kennis te vergaren en de afwijkingen daarop
 • Techniek en vernietiging 
  De vernietiging als esthetische categorie in de kunst

 

  De volgende vragen komen hierbij aan de orde:

 • Hoe hebben wetenschap en techniek de hedendaagse kunst bepaald?
 • Is kunst een vorm van onderzoek en daarmee verwant aan wetenschap of is kunst juist het tegenovergestelde?
 • Biedt kunst mogelijkheden voor droombeelden over een gewenste wereld? Biedt kunst ook uitwijkmogelijkheden om te ontsnappen aan de   logica van de wetenschap? Is de mens daarmee een schepper?
 • Biedt kunst de mogelijkheid om ruimte te maken voor het niet bewijsbare en het irrationele en zo de vrijheid terug te veroveren om het onmogelijke te denken?
 • Is de wetenschappelijke methode en de methode van de kunst tegenstrijdig, identiek of elkaar aanvullend? Ofwel: Is er poëzie in de wetenschap?
 • Hoe machtig is de ideologische basis voor figuratie in de vorm van afbeeldingen, optica, perspectief, fotografie, film en nieuwe media

Info: michaelvanhoogenhuyze@gmail.com /06-23912889 

 

 

ZONDAGMORGENPROGRAMMA van 10.00 – 11.30 uur

Chakrameditatie: Marja van Wetten

Data: in nader overleg
Kosten: € 60.- voor 4 bijeenkomsten.

Ervaren van stilte en geluid in combinatie met adem en beweging. Het zijn 4 bijeenkomsten waarin de chakra’s worden behandeld als metaforen voor verschillende kwaliteiten van energie die je aan den lijve kunt ervaren. Het doel is deze ervaringen te verdiepen, het samenspel met de elementen te intensiveren en natuurlijk hierin het plezier ten volle te beleven. De lessen kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

Info: info@zielewijs.nl /06-40486732 

 

Actieve meditatie: Marja van Wetten

Data: in nader overleg
Kosten € 60.- voor 4 bijeenkomsten.

In een reeks van 4 bijeenkomsten worden 4 verschillende actieve meditatievormen aangeboden.
Deze actieve meditatietechnieken zijn ontwikkeld door Osho vanuit het idee dat de westerse mens zo belast is met eisen die de samenleving stelt en zo overladen wordt met allerlei prikkels, dat hij eerst een soort ‘reinigingsproces’ moet doorlopen voordat hij zich kan overgeven aan het mediteren. Dit reinigingsproces is het actieve gedeelte in de meditatie en dit wordt begeleid door de prachtige muziek van Osho. Daarna volgt een stiltefase, de eigenlijke meditatie. Iedere actieve meditatie staat op zich en hoeft niet in een reeks gevolgd te worden.

Info: info@zielewijs.nl  /06-40486732