...zijn uitspraken van Socrates. De zorg voor jezelf is bij de oude Grieken een moreel beginsel, dat voor iedereen geldt, altijd en gedurende het hele leven. Zij zagen het als een noodzakelijke voorwaarde om goed samen te kunnen leven, om een goede burger, een goede vriend en een goed mens te zijn.

Het doel van zelfzorg is het verwerven van praktische wijsheid. Hiervoor zijn aandacht, kennis en vaardigheden nodig die geleerd kunnen worden.

 

 

Kenmerken van zelfzorg

Zelfzorg is een holistisch concept: waarnemen, denken, voelen, willen en doen haken steeds op elkaar in en vormen een fundamentele samenhang. Lichaamsgerichte psychotherapie is een prachtig middel voor dit concept.

In zelfzorg gaat het om zelfbeheer, zelfstilering, zelfbesturing en zelfverantwoordelijkheid. Dit kan bereikt worden door zelfbewustzijn te kweken en zelfreflectie te beoefenen. Een aantal methoden uit de Lichaamsgerichte Psychotherapie verschaffen de middelen om een aanzet hiertoe te geven.

De levensvragen in het concept zelfzorg zijn: wie ben ik, wat vermag ik in deze omstandigheden, hoe verhoud ik mij tot de ander, welk leven wil ik leiden?

Voor mij is zelfzorg een mooi en vooral doeltreffend concept en ik wil dit als uitgangspunt nemen in mijn praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie. In mijn werk als therapeut en coach wil ik verder gaan dan het oplossen van problemen. Ook de vraag welk kunstwerk je van je leven wilt maken, komt aan bod. Jezelf vormen gaat om een creatieve activiteit. De zin van het leven is ons niet gegeven. We moeten voortdurend zorg dragen voor de vormgeving van onszelf.

 

[ terug naar boven ]

 

Zielewijs Praktijk voor Zelfzorg • Marja van Wetten • KvK 27328625
www.zielewijs.nl • E-mail • Tel. 071-5220141 / 06-40486732
Ontwerp en website: Studio Eyal & Myrthe